Aktuality

 

Vláda v neděli 29.listopadu
2020 na mimořádném jednání rozhodla, Česko od čtvrtka 3.12.2020  přejde ze současného čtvrtého do třetího stupně rizika nemoci covid-19, což znamená i otevření ubytovacích zařízení. Zkrácenou matici opatření pro 3. stupeň naleznete v sekci podmínky ubytování a Aktuality. 

 

Pes – zkrácená matice opatření … 3. stupeň

 

Ochrana nosu a úst (roušky, respirátory apod.) … Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech

 

Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech … 50 osob venku, 10 osob uvnitř

 

Svatby, pohřby, bohoslužby … Maximálně 30 osob

 

Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb … Zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních služeb kromě vymezených výjimek, omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních

 

Omezení volného pohybu osob … Bez omezení

 

Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů … Omezení úředních hodin. Organizační a režimová opatření.

 

Poskytování ubytovacích služeb … Bez omezení

 

Bazény, wellness centra … Stejná pravidla jako shromažďování pro jiné akce

 

Provozovny stravovacích služeb … Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost max. 50 % kapacity hostů. Organizační a režimová opatření.

 

Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech … Bez omezení

 

Nákupní centra … Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Omezení jídelních koutků pouze na výdejní okénko, uzavření dětských koutků.

 

Maloobchod … Omezení počtu osob – (1 osoba na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku.

 

Ostatní služby s provozovnou … Organizační a režimová opatření

 

Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu … ANO

 

Kontrola dodržování opatření … Policie/ORP

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda. Na základě souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou vláda v pátek 30. října rozhodla o jeho prodloužení do 20. listopadu 2020 a v pátek 20. listopadu o jeho dalším prodloužení až do 12. prosince 2020.

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje:

 

5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb: 

  osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 

 osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, 

 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky, 

 osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 

 osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova, 

 osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády

 

 

 

Najděte místo pro vás a vaše děti, které vyzkoušeli a doporučují ostatní rodiče. 

Přečtěte si jejich recenzi.
Velice hezkou a informativní recenzi nám napsala "ZRZKA" na:
 

 

Děkujeme našim hostům za velmi příznivé hodnocení.

 

Pro děti je k dispozici dětské hřiště

(Od roku 2016)
 
 
 
 

Hodnocení za rok 2016

 
 

 

 

 

Aktuálně udržované běžecké stopy jsou k dispozici.

(únor 2017)

 

 

 

Nově zpřístupněná virtuální prohlídka

 
Národní přírodní rezervace Pulčín (nature.hyperlink.cz/vsetinsko/Pulcin.htm) - Hlavní skála (773m) -
 
 
(více informací ve složce prohlídka)

 

 

Nová akce

 
Dárkový poukaz na pobyt v horské chatě nedaleko 
národní přírodní rezervace Pulčínské skály (773m) :
 
- dvě osoby na dvě noci
- dvouhodinový vstup do wellness
- jedna lahev vína jako dárek
 
Cena: 2500,- Kč
(Cena poukazu v termínu během víkendů a státních svátků se zvyšuje o 300,-kč doplacených na místě)

 
 
Pro další informace, na mail: penzion-pulciny@seznam.cz ,volejte na : 734 739 425, nebo na 734 650 312
 
 

 

Wellness

 

Pro vaši relaxaci poslouží nově otevřené wellness vybavené vířivkou, saunou a minibarem....