Pulčín - Hradisko

Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko (nature.hyperlink.cz/vsetinsko/Pulcin.htm)
 
 
 
Území národní přírodní rezervace tvoří Pulčínské skály spolu s vrcholem Hradisko (773,1 m n. m.) včetně jeho prudkých svahů a dalších v lesních porostech ukrytých skalních útvarů. Rezervace je situována v jihozápadní části horského pásma Javorníků (podcelek Pulčínská hornatina), v blízkosti průlomového údolí řeky Senice (Lomensko), kterým jsou Javorníky odděleny od Vizovické vrchoviny. Nachází se v nadmořské výšce 515 až 773 m n. m., asi 400 m severně od okraje Pulčína, místní části obce Francova Lhota. Katastrální území Pulčín, okres Vsetín, CHKO Beskydy. Vyhlášeno 19. ledna 1989. Evidenční kód ÚSOP: 350. Kategorie IUCN: III – přírodní památka nebo prvek. Celková rozloha 67,7697 ha, vyhlášené ochranné pásmo 29,3269 ha (údaje podle aktuálního plánu péče). Mapy.cz.
 
Největší skalní město na Moravě najdete na Valašsku. Pulčínské skály ukrývají pozoruhodné útvary: