Podmínky ubytování

 

Vážení hosté, uctivě Vás žádáme o dodržování těchto podmínek během Vašeho pobytu. Podmínky jsou nastaveny pro zajištění příjemného a klidného pobytu všech našich hostů. Srdečně doufáme, že se Vám u nás bude líbit.

........................................................................................................................................................................................................

COVID podmínky pro UBYTOVACÍ SLUŽBY

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí

V sobotu 25. prosince ve 23.59 hodin přestal na území České republiky platit vládou vyhlášený nouzový stav. Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 zůstávají v platnosti i nadále.

Bližší informace o aktuálních opatřeních naleznete přímo na:

  stránkách vlády

 

Vážení hosté,

vzhledem k aktuálním nařízení vlády ČR a MZČR v souvislosti s šířením nemoci covid-19 si Vás dovolujeme upozornit, že ke dni nástupu pobytu musíte splňovat tyto podmínky :  vlada.cz

 

Vytvořením rezervace nám dáváte najevo, že jste s aktuálními nařízeními vlády ČR a MZČR obeznámení a zavazujete se, že ke dni nástupu pobytu tyto podmínky splňujete.

 

Bližší informace o aktuálních nařízeních vlády ČR a MZČR v souvislosti s šířením nemoci covid-19 najdete přímo na stránkách vlády. vlada.cz

 

Převzetím klíče od apartmánu nám dáváte najevo a přebíráte plnou zodpovědnost za to, že jste s aktuálními nařízeními vlády ČR a MZČR obeznámení a že tyto podmínky ke dni nástupu pobytu splňujete.

 

........................................................................................................................................................................................................

I. Ubytování hostů

 

Při příjezdu do apartmánu je každý host povinen předložit platný Občanský průkaz, nebo cestovní pas. Po řádném zaevidování bude host ubytován a obdrží klíče od apartmánu.

 

Apartmán bude hostům připraven od 16 do 20 hodin (chceck in), pokud není dohodnuto jinak. Důvodem možnosti pozdejšího (check in) je současná epidemiologická situace a z toho plynoucí vyšší nároky na hygienu a bezpečnost, děkujeme za pochopení.

 

V den odjezdu uvolní host apartmán do 10 hodin (chceck out), pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení dohody, může ubytovatel požadovat cenu za ubytování dalšího dne.

Host je povinen uvolnit pokoj do 10.00 hod. posledního ubytovacího dne, pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení dohody, může ubytovatel požadovat cenu za ubytování dalšího dne.

 

II. Cena za ubytování, Platební a storno podmínky

 

Cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku (najdete jej v sekci - nabídka - cena ubytování), se kterým byl host seznámen.

 

Cenu za pobyt je host povinen uhradit dle předem sjednaných podmínek.

 

Rezervace je vytvořena primárně na základě objednávky zaslané emailem ubytovateli, která bude ze strany ubytovatele potvrzena. Při potvrzení budou zájemci o ubytování zaslány informace k platbě. Rezervace se stává závaznou po uhrazení rezervačního poplatku ve výši 50% z celkové ceny pobytu a připsání na účet ubytovatele.

 

Rezervační poplatek musí být uhrazen do 5 kalendářních dnů od vytvoření rezervace potvrzené ubytovatelem.

 

V případě neuhrazení rezervačního poplatku ve stanovené lhůtě je rezervace zrušena.

 

Objednatel má právo změnit nebo zrušit rezervaci 31 a více kalendářních dnů před začátkem pobytu a má nárok na vrácení rezervačního poplatku.

 

V případě zrušení rezervace 30 a méně kalendářních dnů před začátkem pobytu, je rezervační poplatek nevratný.

 

V případě zrušení rezervace 14 a méně kalendářních dnů před začátkem pobytu, je host povinnen uhradit na účet provozovatele celou částku za sjednaný pobyt.

 

Částky jsou splatné hotově nebo převodem na účet. Informace o platbě jsou zaslány při potvrzení rezervace a jsou uvedeny na faktuře, nebo objednávce.

 

Zaplacením rezervačního poplatku zájemce o ubytování potvrzuje, že se seznámil s těmito 

Podmínkami ubytování, poskytovanými službami i celkovou cenou za ubytování, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zájemcem o ubytování.

 

Rezervační poplatek za silvestrovský pobyt je nevratný.

 

Doplatek do celkové ceny za ubytování je hrazen na místě při nástupu pobytu.

 

Při platbě v hotovosti je ubytovatel povinen vystavit a předat doklad EET.

 

III. Podmínky ubytování a povinnosti hostů

 

Je zakázáno manipulovat s mechanizovanými hlavicemi na topení!!!

 

Při nástupu pobytu se host seznámí se stavem, zařízením a vybavením apartmánu a je povinen uhradit vratnou kauci ve výši 1000,-Kč na apartmán.

 

Host je povinen během pobytu udržovat čistotu a pořádek v apartmánu.

 

Při ukončení pobytu je host povinen předat apartmán ve stavu, v jakém mu byl předán, včetně zařízení, vybavení a klíčů. V případě, že dojde ke ztrátě zařízení a vybavení apartmánu, nebo jeho poškození, je host povinen uhradit škodu ubytovateli. To platí i při ztrátě klíčů.

 

V celém objektu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, krom prostorů k tomu určených a označených.

 

V apartmánu není dovolena jakákoliv manipulace s vybavením apartmánu, zásahy do elektrické instalace, otáčení automatizovanými hlavicemi u radiátorů, manipulace a ladění TV, vypínání routeru, přesouvání vybavení z jednoho apartmánu do druhého, opravy apod, případně po domluvě.

 

V apartmánu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, varné konvice, sušičky na ovoce a houby, vařiče apod, případně po domluvě.

 

Zákaz se netýká používání notebooků, nabíječek telefonu a spotřebičů používaných k osobní hygieně jako jsou např. fény, zastřihovače, holící strojky apod. Vše dle platných ČSN.

 

Pokud má host v apartmánu střešní okno, toto nesmí zůstat otevřeno při odchodu z pokoje, nebo při dešti, sněžení a větru.

 

Při každém opuštění apartmánu je host povinen řádně apartmán uzamknout, zavřít okna, zastavit vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout TV a nenechávat vlastní elektrické spotřebiče v síti.

 

Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v apartmánu, ani ostatních prostorách. Rodiče, dospělé osoby zcela odpovídají za bezpečnost svých dětí.

 

Ubytovaní hosté se nebudou naklánět z oken z důvodu bezpečnosti.

 

Host je povinen svým konáním a jednáním nenarušovat klid a pobyt ostatních hostů a sousedů.

 

Není dovoleno donášet do apartmánu a do vnitřních prostor chaty nářadí, vybavení a předměty jako např.: lyže, kola, sáňky, koloběžky, odrážedla apod., pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo – na požádání ubytovatel tyto uschová.

 

Host zodpovídá za škody způsobené v ubytovacím zařízení dle občanského zákoníku a sjednaných podmínek.

 

Důrazně žádáme všechny naše hosty, aby dbali na dodržování nočního klidu od 22 hodiny večerní do 6 hodiny ranní!

 

Dále si dovolujeme upozornit na zhoršenou sjízdnost přístupové komunikace k chatě v zimě a zákaz používání silvestrovských rachejtlí v blízkosti chaty.

 

V případě porušení povinností má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

 

 

IV. Podmínky ubytování a povinnosti ubytovatele

 

Ubytovatel je povinen předat hostům prostory k ubytování, ve způsobilém stavu a v čistotě.

 

Ubytovatel zajistí hostům nerušený pobyt.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky jsou platné od 26.11.2021.