Podmínky ubytování

 

Dle nařízení vlády je ode dne 16.3.2020 zakázán prodej ubytovacích služeb. Provoz je dočasně omezen.

 

 
Při příjezdu do apartmánů předloží host platný doklad totožnosti.
 
Apartmán bude hostům připraven od 14 - 20 hodin (chceck in).
 
V den odjezdu uvolní host apartman do 10 hodin (chceck out).
 
V celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, krom prostorů k tomu určených a označených.
 
Objednatel má právo zrušit rezervaci 30 a více dnů před začátkem pobytu a má nárok na vrácení rezervačního poplatku (zálohy).
 
V případě zrušení rezervace méně než 30 dnů před začátkem pobytu, je rezervační poplatek (záloha) započten jako storno poplatek.
 
Host zodpovídá za škody způsobené v ubytovacím zařízení dle občanského zákoníku a sjednaných podmínek.
 
Žádáme všechny naše hosty, aby dbali na dodržování nočního klidu od 22 hodiny večerní do 6 hodiny ranní!