Vítejte na stránkách Chata-pulčiny

Vláda v neděli 29.listopadu
2020 na mimořádném jednání rozhodla, Česko od čtvrtka 3.12.2020  přejde ze současného čtvrtého do třetího stupně rizika nemoci covid-19, což znamená i otevření ubytovacích zařízení. Zkrácenou matici opatření pro 3. stupeň naleznete v sekci podmínky ubytování a Aktuality. Matici opatření v celém znění naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví Čr.

Odkaz:

onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje:

5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb: 

  osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 

 osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, 

 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky, 

 osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 

 osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova, 

 osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády

 

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda. Na základě souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou vláda v pátek 30. října rozhodla o jeho prodloužení do 20. listopadu 2020 a v pátek 20. listopadu o jeho dalším prodloužení až do 12. prosince 2020.

 

 

Vítáme Vás na stránkách naší chaty.

Najdete nás na adrese: Pulčín 43, Francova Lhota 756 12

GPS -  49°13'18.6"N 18°04'40.4"E